Pinterest

פינטרסט - רשת חברתיתפינטרסט – רשת חברתית מקוונת לוח מודעות

בעמוד זה יוסבר על רשת השיתוף פינטרס.

 

הכי הרבה עוקבים בפינטרסט

כהיותה רשת חברתית, גם היא צוברת קהלי "מעריצים" אחר העבודות השונות אשר מציגים המשתמשים.

החשבונות הפופלאריים ברשת פינטרסט.